Skebobruk

Skebo bruk anlades 1626, då första hammarsmedjan uppfördes. Fortfarande finns byggnader från järnbrukets dagar kvar i byn. Det gäller till exempel herrgårdsbyggnaderna med bland annat två flyglar och kapell, gjuteriet och bruksgatan. Skebo herrgård uppfördes av holländaren Jakob Grill år 1767-1770.
Under 1800-talet blomstrade både bruket och herrgården. Herrgården kom i privat ägo och smyckades under senare delen av århundradet med konst och skulpturer och där pågick ett rikt sällskapsliv.
På orten finns ett bruksmuseum med utställningar om bruket och dess utveckling. Årligen återkommande evenemang i Skebobruk är midsommarfirandet på Borggården (en öppen plats framför Herrgården), skattjakten på Midsommardagen samt utklädningsfesten som är en maskerad-parad genom byn.

Foto Jesper Biveros